Dergi Ara >>
Derleme
1. Şizofreni Nörobiyolojisinde Gelişmeler
F Arıcıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):1-11
ÖZET
2. Şizofreni: Nöron Içi Ve Nöronlar Arası entegrasyon / Senkronizasyon / Rezonans Bozukluğu Mu?
ME Ceylan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):12-23
ÖZET
3. Genetikten Epigenetiğe Şizofrenide Kalıtsallık
AC Şengül, H Herken
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):24-29
ÖZET
4. Şizofrenide Prodromal Dönem: Tanı, Klinik Belirtiler, Ayırıcı Tanı Ve Tedavi Sorunu
ÜB Semiz, O Yılmaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):30-37
ÖZET
5. Şizofreni: Tanısı, Klinik Belirtileri Ve Ayırıcı Tanısı
S Ebrinç
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):38-44
ÖZET
6. Şizofreni Tedavisinde Gelinen Nokta: Tipik Ve Yeni Antipsikotikler Ne Kadar Başarılılar?
M Çetin
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):45-53
ÖZET
7. Dirençli Şizofrenide Farmakolojik Tedavi
Ö Uzun, B Özdemir
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):54-61
ÖZET
8. Şizofreni Tedavisinde Antipsikotikler Ve Farmakoekonomi
B Özdemir, A Algül, Ç Çelik, A Ateş
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):62-66
ÖZET
9. Şizofreni ve Metabolik Sendrom
MA Ateş, O Durmaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):67-74
ÖZET
10. Yaşlıda Şizofreni
E Bağcıoğlu, HM Emül
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):75-79
ÖZET
11. Yaşlılık Dönemi Şizofrenisinde antipsikotik Ilaç Kullanımı
V Bilgiç, HM Emül
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):80-84
ÖZET
12. Şizofrenide Bilişsel İyileştirim
M Yıldız
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2010; 3(2):85-90
ÖZET