Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2011; Cilt: 21; Sayı: 2
Editörden
1. P değeri zorbalığı: Etki büyüklüğü sorunu
L Citrome
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):91-92
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. CYP1A2*1F polimorfizmi şizofrenide klozapin tedavisine yanıtı azaltıyor
H Balibey, C Basoglu, S Lundgren, MO Babaoglu, U Yasar, H Herken, A Rane, A Bozkurt, M Cetin
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):93-99
ÖZET
TAM METİN
3. Propofol enjeksiyon ağrısında asetaminofen (turnikeli veya turnikesiz) ve lidokainın karşılaştırılması
S Ozkan, H Sen, A Sizlan, O Yanarates, M Mutlu, G Dagli
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):100-104
ÖZET
TAM METİN
4. Gençler arasında benzin inhalasyonunun prevalansı, bağlantıları ve karakteristikleri: İntihar düşüncesi, self-medikasyon ve antisosyal davranış ile ilişkileri
EL Garland, K Carter, MO Howard
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):105-113
ÖZET
TAM METİN
5. The effects of chronic use of antipsychotics on the bone, breast, and cervix
M Bilici, A Yenel, SÖ Kavlak, Y Uz, EA Sünbül, A Çiftçi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):114-121
ÖZET
TAM METİN
6. Alkol bağımlılığı olan hastalarda leptin, grelin, prolaktin düzeylerinin değerlendirilmesi
U Zeren, MB Sönmez, E Vardar
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):122-130
ÖZET
TAM METİN
7. Şizofrenide bilişsel işlevler nüfus ve klinik özelliklerden etkilenir mi?
M Yıldız, H Kutlu, Ü Tural
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):131-138
ÖZET
TAM METİN
8. UPPS dürtüsel davranış ölçeği ile psikiyatri hastalarında dürtüselliğin ölçümü
İ Yargıç, E Ersoy, SB Oflaz
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):139-146
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Asperger sendromu ile şizofreni birlikteliği ve klozapin kullanımı
O Yanartas, I Saygili, Y Yilmaz, S Citak, H Kara
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):147-149
ÖZET
TAM METİN
10. Lamotrijin ve valproik asit kullanımına bağlı gelişen Stevens Johnson sendromu-toksik epidermal nekroliz: olgu sunumu
S Oflaz, HS Kalkan, E Gokce, C Karsidag, MS Gurel
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):150-153
ÖZET
TAM METİN
11. Klomipramine bağlı akut ve ciddi hepatotoksisite
M Atmaca
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):154-155
ÖZET
TAM METİN
12. Genç kadın hastada essitalopram kullanımına bağlı hiponatremi
O Çalıyurt, S Derici
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):156-160
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Gebelikte psikotrop ilaç kullanımı: Bir güncelleme
M Çetin
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):161-173
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Usage of ?Download of Psychiatry? by Muslim countries.
S Pridmore, J Ahmadi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2011; 21(2):174-174
TAM METİN