Dergi Ara >>
Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 3
Araştırma
1. Türk yardım çalışanlarında ikincil travmatik stres: Ölçek uyarlaması ve ikincil travmatik stresin incelenmesi
A Kahil, R Palabıyıkoğlu
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(3):107-116
ÖZET
TAM METİN
2. Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği - Kısa Formu’nun (BFBFÖ-K) Türkçe Uyarlaması
HD Ayalp, NH Şahin
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(3):117-127
ÖZET
TAM METİN
3. Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet ve kadın cinayetleri
HD Ayalp, NH Şahin
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(3):128-139
ÖZET
TAM METİN
4. Psikoterapistlerin çevrimiçi yürütülen psikoterapilere yönelik algılarına ilişkin bir tematik analiz çalışması
B Korkmaz, G Şen
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(3):140-152
ÖZET
TAM METİN
5. İnfertilite tedavisinin psikolojik etkileri ve tedavi sürecindeki psikolojik müdahaleler
E Bekaroğlu
Klinik Psikoloji Dergisi, 2018; 2(3):153-159
ÖZET
TAM METİN