Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2018;2(3):128-139
Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet ve kadın cinayetleri
HD Ayalp, NH Şahin
Ankara Üniversitesi, Ankara
Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddetin ve şiddetin en uç noktası olan kadın cinayetlerinin gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu çalışmada, kadına yönelik aile içi şiddet karşısında gerekli önlemlerin alınması ve kadın cinayetlerinin durdurulması adına, kadın cinayetlerindeki fail ve maktullerin belirli özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada, şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt kapsamında oluşturulmuş bir internet sitesinde arşivlenen (www.anitsayac.com) ve Ocak 2014 – Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşen kadın cinayetleri incelenmiştir. 335 kadın maktul ve 318 erkek failin sosyodemografik bilgileri, faillerin geçmiş suç öyküleri ve psikiyatrik bozukluklarına dair bilgiler ile işlenen cinayete dair bilgiler tespit edilmiştir. Kadın cinayetlerinde faillerin büyük bir kısmının kadının partneri olduğu, fail ve maktullerin çoğunlukla 50 yaşın altında oldukları ve vasıfsız işte çalıştıkları görülmüştür. Cinayet sebebi olarak tartışma, kıskançlık ve aldatma şüphesi ön plana çıkmıştır. Bu çalışma sonucunda eğitim düzeyinin düşük olması, ekonomik sıkıntılar ve ataerkil toplum özelliğinin kadın cinayetlerinde önemli risk faktörleri olduğu görülmüştür. Bu risk faktörlerin
Domestic violence against women and murders of women in Turkey
There is an increasing trend in domestic violence against women and murders of women in Turkey. The purpose of this study is to evaluate the particular characteristics of perpetrators and victims in order to be able to take necessary preventive actions for domestic violence against women and stop murders of women. In the present study, murders of women (from January 2014 to April 2015 archived on a website (anitsayac.com) as a digital memorial were examined. Sociodemographic information of 335 female murder victims and 318 male perpetrators, perpetrators’ crime and psychiatric history of, and homicide characteristics were identified. Findings revealed that most of the perpetrators and victims are younger than 50 years and unqualified workers and perpetrators are mostly the victim’s partner. Verbal arguments, romantic jealousy and doubt of partner’s unfaithfulness were the major murder reasons. Low educational and economical levels and patriarchal gender system were identified as risk factors for women homicides. This attempt to identify risk factors is considered to be important for preventing the increasing prevalence of women homicides.