Dergi Ara >>
Araştırma
1. Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Davranışlarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
İO Erden
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2017; 4(1):1-26
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formunun (SMBÖ-KF) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Taş
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2017; 4(1):27-40
ÖZET
TAM METİN
3. Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorba Olma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya İli Örneği
HH Taylan, F Aydın, M Topal
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2017; 4(1):41-59
ÖZET
TAM METİN