Dergi Ara >>
Araştırma
1. Siber Kimliklerin Kişiliğe Yansıması: Proteus Etki (Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi)
F Tanhan, Ö Alav
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2(2):1-19
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
G Yılmaz, A H Şar, S Civan
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2(2):20-37
ÖZET
TAM METİN
3. Sanal Zorbalık Farkındalık Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
T Ayas, F Aydın, MB Horzum
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2(2):38-51
ÖZET
TAM METİN