Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:2003; Cilt: 18; Sayı: 51
Araştırma
1. Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması
M Gezici, G Güvenç
Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):1-14
ÖZET
TAM METİN
2. Bilişsel Yetenekler Testi?nin (CogAT®) Ana Sınıfı ve Birinci Sınıf Öğrencileri için Kurultu Geçerliği Çalışması
İE Alp, A Diri
Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):19-31
ÖZET
TAM METİN
3. Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik Gençlik İntiharlarının Habercisi Olabilir mi?
AD Batıgün, NH Şahin
Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):37-52
ÖZET
TAM METİN
4. Depresyonu Olan Ergenler ile Ana-Babalarının Aile İlişkilerinin ve Bilişsel Çarpıtmalarının İncelenmesi
GN Eryüksel, E Akün
Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):59-73
ÖZET
TAM METİN
5. Okul öncesi Kurumların Kalitesi ve Çocukların Sosyal Yeterliği
İİ Micozkadıoğlu, SK Berument
Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):79-93
ÖZET
TAM METİN
6. Boyun Eğici Davranışlar ve Evlilik Doyumu İlişkisi: Algılanan Evlilik Problemleri Çözümünün Rolü
OS Ünler, T Gençöz
Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):99-108
ÖZET
TAM METİN
7. Çalışma Durumları Farklı Üç Grup Kadında Ruh Sağlığı, Kontrol Odağı İnancı ve Cinsiyet Rolü
Z Y Dökmen
Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):111-124
ÖZET
TAM METİN