Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:1998; Cilt: 13; Sayı: 42
Araştırma
1. Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda WÇZÖ-R Alt Test Örüntüleri
F Öktem
Türk Psikoloji Dergisi, 1998; 13(42):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Türkçe'de Kişilik Özelliği Tanımlayan Sifatların Yapısı ve Beş Faktör Modeli
O Somer
Türk Psikoloji Dergisi, 1998; 13(42):17-32
ÖZET
TAM METİN
3. Bedensel Engeli Olan ve Olmayan Üniversite Ögrencilerinin Yaşam Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi
G Akçamete, T Kargin
Türk Psikoloji Dergisi, 1998; 13(42):37-44
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Alanında Etik Uygulamalar
Z Aycan
Türk Psikoloji Dergisi, 1998; 13(42):47-50
TAM METİN