Dergi Ara >>
Klinik Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 12; Sayı: 1
Araştırma
1. Demans Şiddeti Derecelendirme Ölçeğine Bağımlıdır: Kısa Durum Muayene Testi İle Reisberg Global Bozulma Ölçeğinin Karşılaştırılması
H Can, S Karakaş, C İrkeç
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2009; 12(1):5-20
ÖZET
TAM METİN
2. Cornell Demansta Depresyon Ölçeğinin Türk Demans Hastalarında Geçerlik Ve Güvenilirliği
O Taycan, E Eker
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2009; 12(1):21-34
ÖZET
TAM METİN
3. Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi
EE Erşan, O Doğan, S Doğan
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2009; 12(1):35-42
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu?nun Erişkinlikteki Yansımaları
N Yazıhan, A Özşahin, L Sütçigil
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2009; 12(1):43-50
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Karmaşık Bir Katatoni Olgusu
O Vırıt, MH Kokaçya, A Kalenderoğlu, A Altındağ, HA Savaş
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2009; 12(1):51-55
ÖZET
TAM METİN