Dergi Ara >>
The Journal of Happiness and Well-Being>> Yıl:2013; Cilt: 1; Sayı: 2
Derleme
1. TESOL’da mutluluk pedagojisinin savunulması: Öncüller ve olanaklar
R Zabihi, S Ketabi
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):39-50
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Üniversite öğrencilerinde algılanan yaşamda anlamın duyuşsal ve motivasyonelyordayıcıları
LM Garcini, M Short, WD Norwood
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):51-64
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Pozitif bilişsel davranışçı terapiye hazır mısınız?
FP Bannink
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):65-73
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. İnternet kullanımın Sri Lanka’daki bağımsız mucitlerin sosyal ve öznel iyi oluşuna etkisi
CN Wickramasinghe, N Ahmad
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):74-88
ÖZET
TAM METİN
5. Yeni Akış Durum Ölçeği’nin psikometrik özellikleri
T Magyaródi, H Nagy, P Soltész, T Mózes, A Oláh
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):89-100
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite öğrencilerinde güvenli bağlanma stili, stresle başa çıkma ve kendini toparlama gücü
Ş Terzi
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):101-114
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Mutlulukta ahlaki duyguların rolü
VS Athota
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):115-120
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Lübnanlı üniversite öğrencilerinde, algılanan sosyal desteğin öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü
D Ammar, D Nauffal, R Sbeity
The Journal of Happiness and Well-Being, 2013; 1(2):121-134
ÖZET
TAM METİN