Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 7; Sayı: 1
Araştırma
1. Duchenne Müsküler Distrofi ve Spinal Müsküler Atrofi Tanısı Alan Pediyatrik Hastalarda Uykunun Yapısının ve Uyku ile İlişkili Hastalıkların İncelenmesi
NB Arkalı, GB Şenel, H Kılıç, G İncesu, S Saltık, C Yalçınkaya, D Karadeniz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):1-4
ÖZET
TAM METİN
2. Obstüktif Uyku Apneli ve Eşlik Eden Hipertansiyonlu ve Diabetes Mellituslu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
AA Geçkil, ÇF Koca
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):5-9
ÖZET
TAM METİN
3. Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
N Duruk, KU Mert
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):10-15
ÖZET
TAM METİN
4. Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Uyku Kalitesine Etkisi
EE Erşan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):16-22
ÖZET
TAM METİN
5. Postpartum Dönem Kadınlarında Uyku ve Yaşam Kalitesi
Ö Erçel, HK Süt
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):23-30
ÖZET
TAM METİN
6. İnternet Bağımlılığının Nedenlerinden Birisi de Kötü Uyku Kalitesi Olabilir: Olgu Kontrol Çalışması
Y Hacımusalar, M Hamamcı, Ö Karaaslan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):31-35
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Narkolepsi Birlikteliği: Dört Olgu
DM Dibek, O Bulut, S Ferik, AÖ Çelik, İ Öztura, B Baklan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):36-40
ÖZET
TAM METİN
8. Katatreni; Polisomnografide Santral Uyku Apnesini Taklit Edebilen Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
S Ferik, İ Öztura, B Baklan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2020; 7(1):41-43
ÖZET
TAM METİN