Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 3
Araştırma
1. Obezite Hipoventilasyon Sendromunda Ekokardiyografik Bulgular
A Pıhtılı, E Karaayvaz, Z Bingöl, AK Bilge, G Okumuş, E Kıyan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2017; 4(3):65-70
ÖZET
TAM METİN
2. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Hastalık Şiddeti, Anksiyete ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki
L İnanç, Y Ünal, G Kutlu, ÜB Semiz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2017; 4(3):71-75
ÖZET
TAM METİN
3. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kognitif Fonksiyonların Objektif ve Subjektif Testlerle Değerlendirilmesi
AK Ak, ÜS Sarı, B Oktan, T Korkmaz, GD Horasan, D Selçuki, H Yılmaz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2017; 4(3):76-83
ÖZET
TAM METİN
4. Obstrüktif Uyku Apne Sendrom’lu Hastalarda P Dalga Dispersiyonu, QT Dalga Dispersiyonu ve P Dalga Amplütüdünün Değerlendirilmesi
BO Arslan, H Fırat, S Ardıç
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2017; 4(3):84-89
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Bir Pleiosomnia Olgusu
G Koç, BD Akçay, Ö Karadaş, S Yetkin
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2017; 4(3):90-94
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. İnme Uyku İlişkisi: Bir Derleme
M Batum, AK Ak, H Yılmaz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2017; 4(3):95-103
ÖZET
TAM METİN