Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 3
Derleme
1. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Preoperatif Değerlendirme
O İtil
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(3):47-52
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Obstrüktif Uyku Apne ve Uykuyla İlişkili Hipoksemi-Hipoventilasyon Sendromlu Hastalarda Arteriyel Kan Parsiyel CO2 Basıncı ile Transkutanöz CO2 İzleminin Karşılaştırması
AC Beyan, AK Çırak, Y Varol, ZZ Uçar
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(3):53-58
ÖZET
TAM METİN
3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi
M Batum, Ö Batum, H Can, A Kısabay, T Göktalay, H Yılmaz
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(3):59-64
ÖZET
TAM METİN
4. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği
A Yılmaz, A Çiledağ
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(3):65-68
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. İnme Etiyolojisinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Yeri
F Sarıdaş, AB Demir, M Zarifoğlu, İ Bora
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(3):69-71
ÖZET
TAM METİN
6. İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi
Y Savrun, AB Demir, AÖ Sıvacı, İ Bora, M Zarifoğlu
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2015; 2(3):72-76
ÖZET
TAM METİN