Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2015;2(3):69-71
İnme Etiyolojisinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Yeri
F Sarıdaş, AB Demir, M Zarifoğlu, İ Bora
Uludağ Üniversitesi, Bursa
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) yüksek prevalansa sahip bir uyku bozukluğudur. İnme ise dünyada ölümlerin 2., özürlülüklerin 3. en sık nedenidir. OUAS ve inme ortak risk faktörlerinin olduğu, birliktelik gösterebilen ve birbirlerinin etiyolojilerinde rol oynayabilen iki ayrı hastalıktır. İki olgumuzda da OUAS ve inme birlikteliği saptanmış ve olgularımızın yaşları itibariyle etiyolojik nedenler araştırılmış, her iki olguda da beyin damar hastalığı öncesinde başlayan solunum bozukluklarına ait öykü saptanmıştır. OUAS’ın inme etiyopatogenezinde risk faktörleri arasında yer aldığının önemine olgularımız ve literatür eşliğinde dikkat çekilmek istenmiştir.
The Role of Obstructive Sleep Apnea Syndrome as a Cause of Stroke
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a highly prevalent sleep disorder. Stroke is the second leading cause of death and the third leading cause of disability in the world. OSAS and stroke has common risk factors, are associated with each other and are both reported to play an important role in the etiology of each other. OSAS and stroke association was identified in our two cases in whom sleep-related respiratory problems were encountered before stroke. We would like to draw attention to the importance of OSAS being among the risk factors in the etiopathogenesis of stroke.