Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 2
Olgu Sunumu
1. Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
H Gündoğdu
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(2):1-16
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Ayrılma ve Bireyleşme: Nesne İlişkileri Üzerine Terapötik Uygulama
M Topcu
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(2):17-28
ÖZET
TAM METİN
3. “Gerçeği Arayış” Filminin Mesleki Etik Prensipler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
M Karaaziz, H İnandılar
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(2):29-36
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Kişilerarası Psikoterapi ve Kişilik Organizasyonlarının Entegrasyonu: Majör Depresif Bozukluk Vakasının Gözden Geçirilmesi
T Yılmaz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2016; 3(2):37-52
ÖZET
TAM METİN