Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2016; Cilt: 19; Sayı: Özel
Araştırma
1. Kadın Sığınma Evlerinde Kalan Şiddet Mağduru Kadınlar: Demografik ve Sosyoekonomik Bir İnceleme
N Taşkale, G Soygüt
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):3-15
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Şiddet Davranışının Nedenlerini Açıklamada Biyolojik Temelli Kuramların Rolü
M Özaşçılar
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):16-31
ÖZET
TAM METİN
3. Saldırganlığın Örtük ve Açık Benlik Yansımalarının Değerlendirilmesi
AB Ok, Y Toker
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):32-49
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Namus Adına Kadına Yönelik Şiddete Dair Sosyal Temsiller: Karma Yöntemli Bir Çalışma
S Ceylan, C Doğulu, G Akbaş
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):50-63
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Ele Alınış Biçimlerinin Karşılaştırılması
BN Aydın, SY Kocagazioğlu, ÖE Arda, ZB Gölge
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):64-75
ÖZET
TAM METİN
6. Türkiye'de İşkence Mağdurlarının Psikolojisi Üzerine Yapılmış Araştırmaların Gözden Geçirilmesi
M Paker, B Buğu
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):76-93
ÖZET
TAM METİN
7. Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisi
BC Ulu, B Türkoğlu, G Sayılan
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):94-108
ÖZET
TAM METİN
8. Gelişimsel Psikopatoloji Bakışıyla Şiddet
M Ekerim, B Selçuk
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):109-125
ÖZET
TAM METİN
9. Dünden Bugüne Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet ve Ulusal Kadın Çalışmaları: Psikolojik Araştırmalara Davet
İ Boyacıoğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):126-149
ÖZET
TAM METİN