Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2005; Cilt: 8; Sayı: 15
Derleme
1. Psikoloji Araştırmalarının Bir Konusu Olarak Bilgelik
A Aslan
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(15):1-9
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Ş Yıldırım, H Fışıloğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(15):11-20
ÖZET
TAM METİN
3. Yeme Tutumu ve Cinsiyet ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişki
S Batur, H Demir, P Ulu, H Güneş, E Irmak, A Aşkın
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(15):21-32
ÖZET
TAM METİN
4. Rol Değişiminin Çiftlerdeki Beyin Fırtınası Üretkenliğine Etkisi
H Coşkun
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(15):33-46
ÖZET
TAM METİN
5. Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması
Z Gültekin, M Sayıl
Türk Psikoloji Yazıları, 2005; 8(15):47-61
ÖZET
TAM METİN