Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2015; Cilt: ; Sayı: 8
Olgu Sunumu
1. İlginç Bir Yeme Tutkusu: Acı Biber
MA Camkurt, MS Metin, A Yücel
Literatür Sempozyum, 2015; (8):2-4
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Kronik Hastalığı Olan Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü ve Sosyal Destek Düzeyi
FÖ Tuncay, M Mollaoğlu, TK Fertelli
Literatür Sempozyum, 2015; (8):5-10
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Beden Algısı Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi: Bir Olgu Sunumu
S Aydın, M Semiz, M Gülsün
Literatür Sempozyum, 2015; (8):11-13
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu’nda Tedavi Uyumsuzluğu ve Uyumu İyileştirme Girişimleri
G Bahar, HA Savaş, A Ünal
Literatür Sempozyum, 2015; (8):14-20
ÖZET
TAM METİN
5. Sentetik Kannabinoidler: Bonzai ve Çocuk Hemşireliği
MÇ İncekar, SÖ Akça
Literatür Sempozyum, 2015; (8):21-25
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ölüme Karşı Tutumları ve İlişkili Etmenler
KT Selçuk, D Avcı
Literatür Sempozyum, 2015; (8):26-32
ÖZET
TAM METİN
7. İlkokul Öğrencilerinde Riskte olan Öğrencilerin Riskli ve Koruyucu Faktörlerinin Belirlenmesi
A Özçetin, ND Akkuş, H Ankaralı, A Karaca, F Açıkgöz, FS Özkan, T Bahçebaşı
Literatür Sempozyum, 2015; (8):33-46
ÖZET
TAM METİN
8. İletişim Becerileri Eğitim Programı’nın Uşak Üniversitesi öğrencilerinin iletişim beceri ve kendini açma düzeylerine etkisi
H Bek, NA Turgut
Literatür Sempozyum, 2015; (8):47-52
ÖZET
TAM METİN