Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 4
Araştırma
1. Birinci Derece Erkek Akrabalarında Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Kadın Majör Depresyon Olgularında Aile İçi Şiddetle İlişkili Özellikler, Depresyon ve Anksiyete
G Yüksel, M Nebioğlu, Ü Özer, Y Eroğlu
Literatür Sempozyum, 2014; 1(4):2-7
ÖZET
TAM METİN
2. Hemşirelik Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Tarzı ve Ruhsal Sorunlar
Ü Polat, S Demir
Literatür Sempozyum, 2014; 1(4):8-16
ÖZET
TAM METİN
3. Fiziksel Hastalık Nedeni ile Hastanede Yatan Hastaların İntihar Riski Açısından Değerlendirilmesi
E Özmaya, M Kelleci
Literatür Sempozyum, 2014; 1(4):17-24
ÖZET
TAM METİN
4. Tedavi ile İlgili Otomatik Düşünceler Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
M Meriç, F Oflaz, M Ak
Literatür Sempozyum, 2014; 1(4):25-30
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Rüzgar fobisi (Ancraofobi): Vak’a Sunumu
S Aldemir, E Dalbudak, M Topçu
Literatür Sempozyum, 2014; 1(4):31-33
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
6. Ankara’da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı
MN İlhan, AU Dikmen, İ Uslu, V Medeni, B Altun, A Tezel
Literatür Sempozyum, 2014; 1(4):34-42
ÖZET
TAM METİN
7. Bir Şehir Efsanesi: Madde Kullanmaya Başlama Yaşı Düşüyor mu?
Z Yüncü, H Saatçıoğlu, C Aydın,N. B Özbaran, E Altıntoprak, S Köse
Literatür Sempozyum, 2014; 1(4):43-50
ÖZET
TAM METİN