Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2014; Cilt: 1; Sayı: 2
Araştırma
1. İstanbul’da Liseli Gençler Arasındaki Madde Kullanım Yaygınlığı ve Demokrafik Faktörlerin Etkileri
A Ünlü, U Evcin
Literatür Sempozyum, 2014; 1(2):2-11
ÖZET
TAM METİN
2. Trafik Kazaları Sonrasında Gelişen Akut Stres Bozukluğunun tedavisinde Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Tekniğinin Uygulanabilirliği
E Sinici, G Erden, T Öznur, E Kılıç
Literatür Sempozyum, 2014; 1(2):13-20
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofrenide Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Eştanısı: Sosyodemografik ve Klinik Değişkenler ile İlişkisi
N Kara
Literatür Sempozyum, 2014; 1(2):21-28
ÖZET
TAM METİN
4. Majör Depresif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Değişkenleri ve Risk Etmenleri
V Yıldırım, F Toros, MA Sungur, MF Yılmaz
Literatür Sempozyum, 2014; 1(2):29-36
ÖZET
TAM METİN
5. “Şizofrenojenik Anne” Kavramının Yeniden Gözden Geçirilmesi
S Birdal, M Arslan, E Kurt
Literatür Sempozyum, 2014; 1(2):37-42
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Son Dönem Hastalarında Psikiyatrik Yaklaşım
ÇH Yeloğlu, H Güveli, Ç Hocaoğlu
Literatür Sempozyum, 2014; 1(2):43-50
ÖZET
TAM METİN