Dergi Ara >>
Derleme
1. Psikolojik Danışmanın Psikolojik Sağlamlığı
TM Skovholt
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(38):137-146
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Çalışma Anlayışı Envanteri’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
K Öztemel
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(38):147-158
ÖZET
TAM METİN
3. Kariyer Karar Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
AB Kavas
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(38):159-168
ÖZET
TAM METİN
4. Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk Örneklemi İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
T Kalafat
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(38):169-179
ÖZET
TAM METİN
5. Güvenli İnternet Kullanımı Konusunda Uygulanan Akran Eğitiminin Ergenler Üzerindeki Etkisi
M Korkmaz, BK Esen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(38):180-187
ÖZET
TAM METİN
6. Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Özerk, İlişkisel ve Özerk-İlişkisel Benlik Kurguları Açısından İncelenmesi
Y Özdemir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(38):188-198
ÖZET
TAM METİN
7. İlköğretim Okulu Müdürlerinin Okul Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
F Camadan, F Sezgin
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012; 4(38):199-211
ÖZET
TAM METİN