Dergi Ara >>
Araştırma
1. Bazı Kişisel Değişkenler, Algılanan Sosyal Destek ve Atılganlığın Karar Verme Stilleri ile İlişkisi
SS Güçray
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(9):7-16
ÖZET
TAM METİN
2. Genişletilmiş Objektif EGO Kimlik Statüsü Ölçeğinin (Extented Objective Measure of EGO Identity Status) -EOM-EIS`in Türkçeye Uyarlanması- Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
G Oskay
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(9):17-24
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Yerleştirme Sınavındaki Puan Türleri ile Kendini Değerlendirme Envanterinin Puanları Arasındaki İlişki
R Özyürek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(9):25-32
ÖZET
TAM METİN
4. Akademi Başarı Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri
İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(9):33-38
ÖZET
TAM METİN
5. Sosyal Beceri Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
G Yüksel
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1998; 2(9):39-48
ÖZET
TAM METİN