Dergi Ara >>
Araştırma
1. Evlilik ve İş Doyumu İlişkisi: İkili Çatışmalar ve Bazı Demografik Değişkenlerin Rolü
E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1994; 2(5):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği
Y Akman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1994; 2(5):13-18
ÖZET
TAM METİN
3. Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ü Köymen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1994; 2(5):19-28
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuk Sahibi Olma Bakımından Farklı Konumdaki Kadınların Benlik Algılarının Karşılaştırılması
H Öcek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1994; 2(5):29-34
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Sigara İçme Alışkanlığı ve Alışkanlığın Bırakılmasına İlişkin Yaklaşımlar
BY İnanç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1994; 2(5):35-44
ÖZET
TAM METİN