Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofreni Hakkında Bilgi Düzeyi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
SDG Atalan, AK Kahiloğulları, S Örsel
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2018; 7(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Mutluluğun Önündeki Engel: Erken Dönem Uyumsuz Şemalar
SB Yalçın, M Ak, M Kavaklı, Ş Kesici
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2018; 7(1):7-13
ÖZET
TAM METİN
3. Yaşlılarda Lökosit Telomere Uzunluğu ve Bilişsel İşlev
E Frith, PD Loprinzi
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2018; 7(1):14-18
ÖZET
TAM METİN
4. Depresyon Anksiyete Stres-21 Ölçeğinin (Dasö-21) Normal ve Klinik Örneklemde Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri
H Sarıçam
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2018; 7(1):19-30
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Obezitenin Psikiyatrik Yönü, Tedavisinde Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi
GÖ Ünal
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2018; 7(1):31-41
ÖZET
TAM METİN
6. Ken Wilber’in Bilinç Gelişimi Modeli’nin Psikoterapi ile İlişkilendirilmesi
HR Scherler
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2018; 7(1):42-50
ÖZET
TAM METİN