Dergi Ara >>
Editörden
1. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve madde kullanım bozukluğunun komorbiditesi
C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):115-124
TAM METİN
Araştırma
2. İşitsel-görsel çağrışımların hareket algısı üzerine etkilerinin görev temelli fMRG ile incelenmesi
H Kafalıgonul
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):125-134
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofrenide ve bipolar bozuklukta bilgi işleme bozuklukları
OD Balaban, MI Atagun, HD Ozguven
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):135-147
ÖZET
TAM METİN
4. Siberkondriya Ölçeği (SİBKÖ): Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması
AD Batıgun, N Gor, B Komurcu, IS Erturk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):148-162
ÖZET
TAM METİN
5. Türkiye’de yapılan çalışmalarda depresyon ve kaygı ilişkisi: Bir meta-analiz çalışması
E Karadag, N Solpuk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):163-176
ÖZET
TAM METİN
6. Hiperemezis gravidarum çocukluk travmaları, depresyon, sürekli kaygı ve somatizasyonla ilişkilidir: Vaka kontrol çalışması
Y Kıvrak, I Yagcı, HP Yagcı, Y Tasdelen, M Asoglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):177-186
ÖZET
TAM METİN
7. Lise öğrencilerinde İnternet bağımlılığı riski, yeme bağımlılığı ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmes
MS Yıldırım, GM Sevıncer, A Kandeger, C Afacan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):187-194
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Zolpidemin neden olduğu uyku ilişkili yeme bozukluğu: Olgu bildirimi ve literatür derlemesi
CMC De Albornoz, M Guerrero-Jımenez, L Gutierrez-Rojas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):195-200
ÖZET
TAM METİN
9. Ergen grupta elektrokonvulsif tedavi kullanımı olgu sunumu
A Onder, AS Adanır, Y Dogan, O Bilac, C Kavurma
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):201-204
ÖZET
TAM METİN
10. Adli olaylarda çocuk psikiyatristlerinin danışmanlık tedbir kararı tavsiyeleri görmezden gelindiğinde bu durumda sorumlu kim olacak?
H Aktas, H Ogutlu, IS Esin, OB Dursun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):205-208
ÖZET
TAM METİN
11. Mirtazapin ilişkili manik / hipomanik kayma: Mini derleme ve olgu sunumu
M Dıncer, A Gul, H Gul, MS Aydın, S Bodur, YT Torun, MA Congologlu, KN Ozmenler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):209-214
ÖZET
TAM METİN
12. Kronik normal basınçlı hidrosefali sürecinde gelişen obsesif kompulsif belirtiler: Bir olgu sunumu
M Acar, E Ozelcı, A Erol
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):215-221
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Metilfenidatla tedavi edilen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastasında kekemeliğin ortaya çıkışı
M Copur, S Copur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):222-224
TAM METİN
14. Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozuklukta psikoserrahi ve diğer invaziv yaklaşımlar: Bir vakaya kısa bir bakış
YH Balcıoglu, F Oncu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):225-227
TAM METİN
15. Şiddetli bir intihar girişiminden sonra ortaya çıkan hipoksik iskemik ensefalopatinin psikiyatrik sunumu: bir ası olgusu
MH Orum, OB Egilmez
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(2):228-230
TAM METİN