Dergi Ara >>
Editörden
1. Esrar kullanım bozukluğu olan hastalarda bilişsel işlevler
EC Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):0-0
TAM METİN
Araştırma
2. Şizofreni hastalarında ilk atakta P300 bulguları ile nörolojik silik işaretler arasındaki ilişki
N Lapsekili, Ö Uzun, L Sütçigil, M Ak, M Yücel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):167-174
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta bilişsel işlevlerin karşılaştırılması
GS Varma, O Özdel, F Karadağ, S Tümkaya, D Kalaycı, S Kaya
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):175-181
ÖZET
TAM METİN
4. Panik bozukluk hastalarında çocukluk çağı travmatik yaşantılarının cinsel işlev üzerine etkileri
B Bakım, O Karamustafalıoğlu, A Akpınar, O Tankaya, B Özçelik, YC Ceylan, BG Yavuz, S Bozkurt, G Alpak, S Gönenli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):182-188
ÖZET
TAM METİN
5. Uyku panik atağı: Farklı bir alt tip mi?
ÖG Çetinkaya, K Altınbaş, D İpekçioğlu, S Erdiman, Ş Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):189-198
ÖZET
TAM METİN
6. Bir grup sağlık çalışanında öfke ve mizaç özellikleri: İlişkisel bir inceleme
G Keskin, AB Gümüş, E Engin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):199-208
ÖZET
TAM METİN
7. Ergen öznel iyi oluşu ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Eryılmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):209-215
ÖZET
TAM METİN
8. Türk psikiyatri topluluğunun uluslararası literatüre katkısının PubMed veritabanında son beş yıllık süre dikkate alınarak değerlendirilmesi
M Ak, A Bolu, S Akarsu, N Lapsekili, A Bozkurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):216-221
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Şizofrenide şiddet ve cinayet eylemi: Risklerin değerlendirilmesi, önleyici tedbirler ve tedavide klozapinin yeri
H Belli, C Ural, MK Vardar, B Tezcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):222-227
ÖZET
TAM METİN
10. Frontotemporal demans ve psikiyatrik belirtiler
E Onur, PD Yalınay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):228-238
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu
KF Yavuz, D Sarıkaya, H Erkmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):239-242
ÖZET
TAM METİN
12. Fenofibrat kullanımına bağlı bir rabdomiyoliz olgusu
T Yazar, Y Kayran, M Çabalar, A Çulha, V Yayla
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):243-245
ÖZET
TAM METİN
13. Esrar kullanımı sırasında başlayan ve N, N-dimetiltriptamin (DMT) kullanımı ile psikotik özellikler eklenen duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu
G Umut, İ Küçükparlak, G Özgen, A Türkcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):246-250
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Uzun süreli alkolizm ile ilişkili pellagra olgusu
Ö Şenormancı, R Konkan, O Güçlü, G Şenormancı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011; 24(3):251-252
TAM METİN