Dergi Ara >>
Araştırma
1. Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında travma öyküsü ile aleksitimi, mizaç ve karakter boyutlarının ilişkisi
E Dalbudak, C Evren, T Çetin, M Durkaya, R Cetin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):1-12
ÖZET
TAM METİN
2. Uzmanlaşmış bir merkezde izlem iki uçlu depresyon belirti sayısını ve şiddetini etkiler mi?
K Altınbaş, S Gülöksüz, S Yiğiter, E Kurt, ET Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):13-17
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofrenide anksiyete bozuklukları eştanısı: sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi
E Belene, A Belene, F Algın, A Samancı, H Erkmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):18-24
ÖZET
TAM METİN
4. Ergenlerde bilişsel davranışçı yönelimli bir grup psikoterapisi uygulaması
A Türkcan, D Yılmaz, N Hatiboğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):25-31
ÖZET
TAM METİN
5. Panik bozukluğu hastalarında sosyodemografik özellikler ve komorbidite
S Saygılı, O Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):32-37
ÖZET
TAM METİN
6. İnmelerde tekrarlayıcılığı etkileyen risk faktörleri
S Demirci, BZ Yalçıner, G Bakaç, C Dayan, F Aysal, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):38-43
ÖZET
TAM METİN
7. Tekrarlayan kronik subdural hematomlar önceden öngörülebilir mi? 136 olgunun retrospektif analizi
B Tuğcu, O Tanrıverdi, S Baydın, Ö Günaldı, E Ofluoğlu, BT Demirgil
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):44-49
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Kronik psikotik hastalarda taburculuk sonrası takip ve tedaviye uyum
F Çakır, C İlnem, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):50-59
ÖZET
TAM METİN
9. Depresyon ve anksiyete bozukluklarında somatizasyon
EM Özen, ZNA Serhadlı, AS Türkcan, GE Ülker
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):60-65
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Aripiprazol tedavisine yanıt veren bir Tourette bozukluğu olgusu
CB Şengül, C Şengül
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):66-68
ÖZET
TAM METİN
11. Meperidin bağımlılığı ve kronik ağrı birlikteliğinde venlafaksin tedavisi: Bir olgu sunumu
Ü Özer, A Sever, T Çetin, C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):69-72
ÖZET
TAM METİN
12. Atlas ve aksisin nadir görülen kombine kırıkları: Olgu sunumu
AE Ofluoğlu, Mİ Yassa, B Tuğcu, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(1):73-76
ÖZET
TAM METİN