Dergi Ara >>
Araştırma
1. Maninin faktör analizine dayalı fenomenolojik alt tipleri
G Sönmez, M Erkıran, Y Cengiz, Z Alantar, S Çelik, M Yaman
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):76-81
ÖZET
TAM METİN
2. Hastaneye ilk kez başvuran ve yatan alkol dışındaki madde kullanan olgularda artış
A Türkcan, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):82-86
ÖZET
TAM METİN
3. Hemşirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
N Bostancı, N Aştı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):87-93
ÖZET
TAM METİN
4. Lomber spinal cerrahide postoperatif analjezik etkinlikte, tenoksikam ile diklofenak sodyumun karşılaştırılması
BT Demirgil, B Tuğcu, U Adilay, M Günal, L Postalcı, S Bilgiç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):94-98
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni ve östrojen
C Güvenç, C İlnem, ME CEylan, M Vardar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):99-104
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Sigara bıraktırmada ilaçların etkinliği: Bir gözden geçirme
D Ertemir, M Ertemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):105-108
ÖZET
TAM METİN
7. Psikiyatrik genetik
Ö Arısoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):109-125
ÖZET
TAM METİN
8. Santral sinir sisteminin dejeneratif hastalıklarında BOS Tau düzeylerinin bir belirteç olarak kullanımı: Bir gözden geçirme yazısı
MK Erdoğan, P Sütlaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):126-130
ÖZET
TAM METİN
9. Juvenil myoklonik epilepsi (Janz sendromu)
M Ülker, D Ataklı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2004; 17(2):131-134
ÖZET
TAM METİN