Dergi Ara >>
Derleme
1. Serebral lateralite ve psikiyatrik hastalıklar
A Verimli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):1-6
ÖZET
Araştırma
2. Elektrokonvulsif Tedavinin ATPAaz aktivitesi üzerine etkisi
N Alpay, M Ünal, T İspir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):7-12
ÖZET
3. Alkol bağımlılığı sendromunda beyin fonksiyonlarının psikometrik yöntem ile incelenmesi
SY Özden, A Baltaş, M Beyazyürek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):13-18
ÖZET
4. Alkol bağımlılığı sendromunda periferik sinirlerin elektromyografik yöntemle incelenmesi
SY Özden, S Yazıcı, M Tosun, C Kalyoncu, P Baslo
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):19-27
ÖZET
Derleme
5. Alkol bağımlılığı olan kişilerde bireysel destekleyici psikolojik tedavi ile sistem analizine dayanan aile tedavilerinin karşılaştırılması
İ Kasatura
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):29-31
Çeviri
6. Sekonder depresyonlu alkolik hastalar
M Schuckit (Çev. M Pekos)
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):33-38
ÖZET
Derleme
7. Klinik tedavi bakımından ilaçların yol açtığı ektsrapiramidal sendromlar ve antiparkinson-antidiskinetik ilaçlar
O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):39-50
ÖZET
Olgu Sunumu
8. Bir olgu nedeniyle şizofrenik bozukluk olan bir hastada Cotard's Sendromu "negatif sanrı"
N Alpay, N Uygur, G Özcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):51-53
ÖZET
9. Bir Sturge-Weber Olgusu
B Arpacı, Z Oral, H Forta, İ Kocairi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):55-56
ÖZET
10. İki olgu nedeniyle Parietal Foramina
H Forta, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):57-59
ÖZET
Derleme
11. Psikososyal tedavi
A Özlü
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):61-63
ÖZET
12. Çocuklarda Hiperkinetik Sendrom
C Tuncer, E Eker, S Tuncer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984; 1(1):65-69
ÖZET