Dergi Ara >>
Araştırma
1. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Kişilik ve Psikolojik Özellikler ile Benlik Saygısının İncelenmesi
Z Kaya, Z Yüncü, R Karaca
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):5-13
ÖZET
TAM METİN
2. Ayaktan Hastalarda Etkileşimsel ve Sanatla Grup Terapisi
AA Bilgin, S Mertol, B Çam
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):14-17
ÖZET
TAM METİN
3. Fen, Sosyal ve Sağlık Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilme Özellikleri ve Aleksitimi
EE Erşan, Br Yeşildağ, G Yıldırım, M Kelleci, Ç Kılıç, G Soylu
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):18-22
ÖZET
TAM METİN
4. Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Şizofreni İle İlgili Tutumları
B Çam, A Büyükbayram, Ş Gülseren
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):23-30
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Psikososyal Müdahale: Etkin mi? Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?
MA Ersoy, HT Ersoy
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):31-35
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Paliperidon ile İlişkili Torsades de Pointes Atağı: Bir Vak’a Sunumu
AU Uslu, M Semiz, H Kaya, H Yücel, MO Demir, B Aydın, Z Küçükdurmaz
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):36-38
ÖZET
TAM METİN
7. Sağlık Kurulu Hastalarında Demans ve Depresyonunun Ayırıcı Tanısının Önemi: Vaka Sunumu
A Atli, N Çetinkaya, E Akil, S Çatı
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):39-42
ÖZET
TAM METİN