Dergi Ara >>
Araştırma
1. Yaşlı İstismarı Hakkında Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeyi,Tutumları ve İlişkili Değişkenler
E Yüksek, Y Taylan, G Aydın, S Yaman, M Atasoy, FU Taş, P Gökdogan, S Tümtürk, H Yavuzer, M Emül
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2):5-12
ÖZET
2. Atipik Antipsikotik İlaç Kullanan Bir Grup Şizofreni Hastasında Metabolik Sendrom Sıklığı
A Demirel, ÖF Demirel, MT Kadak, M Uğur
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2):13-20
ÖZET
3. Devlet Hastanesinde Çalışan Güvenlik ve Bilgi İşlemPersonellerinin Sürekli Öfke-Öfke Tarzları ve ToleransDüzeylerinin İncelenmesi
EE Erşan, A Aksoy, B Bayrak
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2):21-29
ÖZET
4. Bir Eğitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Depresif YakınmalarlaBaşvuran Yaşlı Hastalarda Eştanılı Ruhsal Bozukluklar
M Aslan, Ç Hocaoğlu, B Bahçeci, G Kandemir
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2):30-36
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi:Bir Olgu Serisi
G Eryılmaz, E Özten, GH Sayar, I Göğçegöz, G Kağan, C Salcini, O Tanrıdağ
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2):37-42
ÖZET
6. Huntington Hastalığı’nın Psikofarmakolojik Tedavisi:Bir Olgu Sunumu
A Ünal, D Alıcı, G Alpak, F Bülbül, HA Savaş
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2):43-46
ÖZET