Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 8; Sayı: 3
Editörden
1. Editörden
N Eren, NK Yıldırım
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):1-1
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Sağlıklı ve Hasta Bireylerde Tüberküloza İlişkin Damgalanma Düzeylerinin İncelenmesi
D Bayraktar, L Khorshtd
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):129-136
ÖZET
TAM METİN
3. Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza(Sağlıklı Beslenme Takıntısı) İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
H Arslantaş, F Adana, S Öğüt, D Ayakdaş, A Korkmaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):137-144
ÖZET
TAM METİN
4. Nörolojik Hastalığı Olan Bireylerin Bakım Vericilerinin Bakım Veren Yüküİle Stresle Başa Çıkma Biçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
EB Yılmaz, EE Ata
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):145-149
ÖZET
TAM METİN
5. Kanser Hastalarının Hemşirenin Varlığını Algılamaları
SB Yeşilot, F Öz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):150-156
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme
G Dikeç, LB Arabacı, G Taş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):157-164
ÖZET
TAM METİN
7. Kronik Ruhsal Hastalıklarda Bakımveren Yükü: Sistematik Derleme
S Yıldırım, N Yalçıner, C Güler
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):165-171
ÖZET
TAM METİN
8. İntiharı Önlemede Ekolojik Bir Kamu Sağlığı Yaklaşımının Uyarlanması- Türkiye ve Kanada Örneği: Neden oraya ulaşamıyoruz?
JR Cutcliffe, L Wylie, P Links, JC Santos
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):172-178
ÖZET
TAM METİN
9. Bakım Sürecinde Zorlandığımız Alan LGBTİ’ye Yönelik Bir Gözden Geçirme
GB Ekitli, MO Çam
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):179-187
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
10. “Öğretim Üyem Çok Uzakta Değil”: Ruh Sağlığı ve HastalıklarıHemşireliği Dersi Uygulaması Süresince Online Danışmanlık
M Meriç, ÜD Yılmaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; 8(3):188-192
TAM METİN