Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2017; Cilt: 9; Sayı: 2
Derleme
1. Çocukların Aile İçi Şiddetten Korunmasında Ailelere Yönelik Girişimler
C Başoğul, N Lök, S Öncel
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):123-135
ÖZET
TAM METİN
2. Kronik Ruhsal Hastalıklarda Yardım Arama Davranışları
K Bademli, N Lök
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):136-146
ÖZET
TAM METİN
3. HIV/AIDS Riskini Artıran Cinsel Davranışlar
L Kıylıoğlu, A Dönmez
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):147-162
ÖZET
TAM METİN
4. Piaget ve Vygotsky’nin Kuramlarında Çocukların Toplumsallaşma Süreci
H Atak
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):163-176
ÖZET
TAM METİN
5. Psikiyatride Parlak Işık Tedavisi
PG Özdemir, E Yılmaz, Y Selvi, M Boysan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):177-188
ÖZET
TAM METİN
6. Prenatal Dönemden Yaşlılığa Stres ve Sonuçları
NP Uludağlı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):189-208
ÖZET
TAM METİN
7. Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışı
FGH Çelik, Ç Hocaoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):209-226
ÖZET
TAM METİN
8. Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı Perspektifinden Kariyer Gelişimi ve Ruh Sağlığı
A Eryılmaz, T Mutlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9(2):227-249
ÖZET
TAM METİN