Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2008; Cilt: 9; Sayı: 3
Editörden
1. Knight Online mı? Knock Out mı?
M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):106-106
Araştırma
2. Bir Grup Öğrencinin Sigara İçme Davranışları ve Sigaranın Sağlık Etkileri İle İlgili Bilgileri
KH Altıntaş, MO Adıgüzel, AM Koç, B Aralov, E Yiğit, E Orhan
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):107-113
ÖZET
3. Uçucu Madde Kullanan Ergenlerde Bilinçlendirme Eğitiminin Etkinliği
S Coşkun, Ö Işıl, K Ögel
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):114-118
ÖZET
4. Bir Üniversite Hastanesinde Alkol/Madde Kullanım Sorunu Nedeniyle Tedavi Görmüş Sağlık Çalışanlarının Kayıtlarının Gözden Geçirilmesi
H Demirbaş, İÖ İlhan, YB Doğan
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):119-123
ÖZET
5. Denizli’de Bir Tekstil Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Bağımlık Durumu
OM Erverdi, E Erikoğlu, Aİ Bozkurt , Özgür Önal
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):124-127
ÖZET
6. Penn Alkol Aşerme Ölçeği (PAAÖ) Türkçe Şeklinin Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Geçerliği ve Güvenirliği
C Evren, B Flannery, R Çelik, M Durkaya, E Dalbudak
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):128-134
ÖZET
7. İstanbul’da Koruma Merkezlerine Başvuran Çocuklarda Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Özellikleri
K Ögel, A Aksoy
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):135-140
ÖZET
Derleme
8. Alkol Kullanım Bozukluklarında Tarama Testleri ve Biyokimyasal Belirleyiciler
S Gül, Y Akvardar
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):141-147
ÖZET
9. Psikiyatri Hemşireliği Sürecinin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisinde Kullanımı
T Sağkal, A Gürkan
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):148-153
ÖZET
Editöre Mektup
10. Bağımlılık ve Köktendilcilik: Terminolojiye İtiraz
A Erol
Bağımlılık Dergisi, 2008; 9(3):154-156