Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2005; Cilt: 6; Sayı: 1
Editörden
1. Bağımlılık Yelpazesi Genişliyor
M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2005; 6(1):2-2
Araştırma
2. Üniversite Öğrencilerinde Ramazan Dönemi Oruç Tutma Davranışının Benlik Saygısı, Sigara ve Alkol Kullanımına Etkileri
O Çalıyurt, S Molla, E Vardar, E Abay
Bağımlılık Dergisi, 2005; 6(1):3-8
ÖZET
TAM METİN
3. Alkol/Madde Bağımlılığında Kişilik Bozukluğu Ek Tanısının Diğer I. Eksen Tanıları ve Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı ve İhmali ile İlişkisi
S Kural, C Evren, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2005; 6(1):9-18
ÖZET
TAM METİN
4. Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği
NK Özcan, S Buzlu
Bağımlılık Dergisi, 2005; 6(1):19-26
ÖZET
TAM METİN
5. Obezite Tedavisi İçin Başvuran Hastalarda Madde Kullanım Yaygınlığı ve İlişkili Faktörler
İ Yaluğ, M Özmen, AE Tufan, V Yumuk
Bağımlılık Dergisi, 2005; 6(1):27-32
ÖZET
TAM METİN
6. Alkol Bağımlısı Hastalarda Gözlem Altında Disulfiram Tedavisi
Lİ Yargıç, H Soleimanvandi
Bağımlılık Dergisi, 2005; 6(1):33-37
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Alkol Bağımlılarında Karaciğer Hasarının Belirlenmesinde Doppler Ultrasonografinin Yeri
S Coşar, B Coşar
Bağımlılık Dergisi, 2005; 6(1):38-46
ÖZET
TAM METİN