Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2001; Cilt: 2; Sayı: 1
Araştırma
1. Madde kültürü üstüne bir çalışma
G Ertekin, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2001; 2(1):16-20
ÖZET
TAM METİN
2. Alkol bağımlılığında intihar davranışının araştırılması
H Mırsal, Ö Pektaş, A Kalyoncu, N Mırsal, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2001; 2(1):21-24
ÖZET
TAM METİN
3. Alkol bağımlılarında sosyodemografik değişkenler, klinik özellikler ve tedavi sonuçlarının cinsiyetler arsındaki farklılıklarının incelenmesi
Ö Pektaş, A Kalyoncu, H Mırsal, M Beyazyürek
Bağımlılık Dergisi, 2001; 2(1):25-29
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol bağımlılarında bir tedavi programının 3 aylık izlem sonuçları
A Türkcan, B Coşkun, E İlem, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2001; 2(1):30-33
ÖZET
TAM METİN
5. Alkol ve madde kullanımına ilişkin sorunlarda telefon ile danışma hattına başvuranların özellikleri ve hattın işlevseliği
A Türkcan, Ü Yazman, S Özgür, A Korkut, N Ertan, D Çakmak
Bağımlılık Dergisi, 2001; 2(1):34-37
ÖZET
TAM METİN