Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 17; Sayı: 3
Editörden
1. Türkiye’de psikiyatri dergileri ve gelecekleri
L Tamam
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):164-164
TAM METİN
Araştırma
2. Somatizasyon bozukluğu ve hipokondriyazis: Bir elmanın iki yarısı mı?
İ Kırpınar, E Deveci, A Kılıç, DZ Çamur
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):165-173
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni hastalarında geleneksel dinsel tedavi arayışı: Güncel durum
E Yazıcı, AB Yazıcı, M İnce, A Erol, A Erdoğan, HS İkiz, İ Kırpınar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):174-180
ÖZET
TAM METİN
4. Eroin bağımlılarında dopamin 2 reseptör (DRD2) TaqIA gen polimorfizmi ile bağımlılık ilişkisi
B Yılbaş, NA Kumsar,N Dilbaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):181-187
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar bozukluk hastalarında çocukluk çağı travmaları: Aleksitimi ve dissosiyatif yaşantılarla ilişkileri
O Yılmaz, MA Ateş, ÜB Semiz, R Tütüncü, Y Bez, A Algül, H Balıbey, C Başoğlu, S Ebrinç, M Çetin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):188-195
ÖZET
TAM METİN
6. Tütün kullanım bozukluğu ile serum D vitamini düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
T Şengezer, RN Yüksel, T Babacan, H Can, N Dilbaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):192-202
ÖZET
TAM METİN
7. Suriye-Türkiye sınırındaki Reyhanlı’da bombalı saldırı sonrası stres tepkisi, anksiyete ve depresyon düzeyleri
M Arı, MH Kokaçya, ÜS Çöpoğlu, E Yengil, Y Kıvrak, M Şahpolat, B Budak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):203-208
ÖZET
TAM METİN
8. Afete uğramanın öznel ve nesnel etkisi travma sonrası stresin üç belirti kümesi ile nasıl ilişkilidir?
G İkizer, AN Karancı, C Doğulu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):209-213
ÖZET
TAM METİN
9. Zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinde eğitimve grup etkileşiminin aile yükü ve aile desteğine etkisi
Z Çalışkan, M Bayat
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):214-222
ÖZET
TAM METİN
10. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarınanne-babalarının öfke ve saldırganlık düzeyleri
K Kara, İ Durukan, C Koparan, D Altun, D Karaman, S Özkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):223-230
ÖZET
TAM METİN
11. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı konulançocuklarda saldırgan davranışları yordayan etkenler
AB Ayaz, EE Güler, B Yıldırım, GY Akgül, A Büyükdeniz, ZÇ Taş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):231-239
ÖZET
TAM METİN
12. Cinsel istismara uğrayan ergen adli olgulardaflört ilişkisinde şiddet varlığı
NÜ Demir, MY Irmak, D Murat, NP Fiş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):240-247
ÖZET
TAM METİN
13. Trikotillomanisi olan çocuk ve ergenlerde klinik özelliklerve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar: Klinik bir örneklem
H Adaletli, H Güneş, C Tanıdır, C Mutlu, T Aytemiz, AG Kılıçoğlu, K Bahalı, S Kurban, ÖŞ Üneri
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016; 17(3):248-256
ÖZET
TAM METİN