Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 10; Sayı: 2
Araştırma
1. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği
S Doğan, B Öncü, GV Saraçoğlu, S Küçükgöncü
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):77-87
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinde Kendilerinin Bildirdikleri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Değerlendirilmesi
A Kılıçoğlu, E Çalık, İ Kurt, F Karadağ, N Çelik, K Yeter, N Değirmen, S Öztürk, N Ülkgün
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):88-93
ÖZET
TAM METİN
3. Romatoid Artritli Hastalarda Ruhsal Bozuklukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
F Uğuz, S Küçüksaraç, C Akman, O Tüfekçi
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):94-99
ÖZET
TAM METİN
4. Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Depresyona Yönelik Tutumları
EO Taşkın, EG Yüksel, A Deveci, E Özmen
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):100-108
ÖZET
TAM METİN
5. Majör Depresif Bozukluğu Olan Gençlerden Oluşan Bir Klinik Örneklemde Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi
B Özbaran, M Tamar, Z Yüncü, T Bildik, N Demiral, S Erermiş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):109-115
ÖZET
TAM METİN
6. Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması ve Ayırt Edilmesi Testlerinin Türk Toplumunda Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
A Erol, EK Ünal, D Gülpek, L Mete
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):116-123
ÖZET
TAM METİN
7. Remisyondaki İki Uçlu Hastalarda Kalıntı Duygudurum Belirtilerinin Bilişsel ve Toplumsal İşlevsellik Üzerine Etkisi
E Kaya, Ö Aydemir, D Selçuki
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):124-130
ÖZET
TAM METİN
8. Türkiye’de Bir Eğitim Fakültesinde Somatizasyon Bozukluğu Yaygınlığı ve İlişkili Risk Etkenlerinin Araştırılması
Y Özenli, E Yoldaşcan, K Topal, G Özçürümez
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):131-136
ÖZET
TAM METİN
9. Migrenli Ergenlerde Yaşam Kalitesi
ÖŞ Üneri, N Şenbil, S Turgut
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):137-141
ÖZET
TAM METİN
10. Diyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Psikiyatrik Belirti Dağılımı
A Özçetin, ZB Bahçebaşı, T Bahçebaşı, H Cinemre, A Ataoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):142-150
ÖZET
TAM METİN
11. Sosyoekonomik Durumu Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Depresyon ve Benlik Saygısı Düzeyiyle İlişkisi
S Çetinkaya, N Nur, A Ayvaz, D Özdemir, Ö Kavakcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):151-158
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Panik Atakların Tetiklediği Cinsel Kaçınma ve Cinsel İstek Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
A Yaşan, L Tamam
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):159-162
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
13. Beyin Sapı Enfarktı Sonrası Gelişen Mani
N Havle, MC İlnem, F Yener, C Dayan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10(2):163-164
ÖZET
TAM METİN