Dergi Ara >>
Derleme
1. Atipik Antipsikotiklerin Psikotik Bozukluklar Dışında Kullanımı
A Kalenderoğlu, O Virit, HA Savaş
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(3-4):7-20
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
2. Kronik Lityum Zehirlenmesine Bağlı Koreoatetoz
A Tiryaki, E Özkorumak, İ Ak
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(3-4):21-26
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Sinir Sisteminin Fonksiyonlarını Modüle Edebilen Yeni Bir Madde: Agmatin
F Arıcıoğlu
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(3-4):27-36
ÖZET
TAM METİN
4. Kısa Süreli Bellek ile Dil Arasında Bir İlişki Var mı?
AŞ Soysal, K Yalçın, H Can
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(3-4):37-46
ÖZET
TAM METİN
5. Sorun Çözme Becerilerini Geliştirme Programının Şizofrenik Hastaların Sosyal İşlevsellik Düzeylerine Etkisi
Ş Akpınar, M Kelleci
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(3-4):47-56
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Capgras Sendromu ve Tekrarlayıcı Ciddi Suçları Olan Bir Adli Psikiyatri Olgusu
H Aksu, E Aksu, F Öncü, N Uygur
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(3-4):57-63
ÖZET
TAM METİN
Editörden
7. Ego Koruyucu Psikoz-II
ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2008; 2(3-4):65-67
TAM METİN