Dergi Ara >>
Editörden
1. Hezeyan: Psikofizyolojik Bulgular, Bir Yorum Yapmamıza Yetecek Olgunluğa Ulaştı mı?
ME Ceylan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):5-6
TAM METİN
Derleme
2. Psikotrop İlaçların Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri
E Kurt, B Akman, G Alataş, T Oral
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):7-16
ÖZET
TAM METİN
3. Alkol Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Uzun Dönem İlaç Tedavisinde Yenilikler
İÇ İnanlı, İ Eren
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):17-28
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Gebede Fluvoksamin Aşırı Dozu ve Sonuçları: Vaka Bildirimi
A Akdemir, A Karaoğlan, G Karakaş
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):29-32
ÖZET
TAM METİN
5. Bir Olgu Sunumu: Parkinson Psikozunda Aripiprazol
O Vırıt, HA Savaş, A Özovacı, N Cansel
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):33-38
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Şizofrenide Yürütücü İşlevler
A Karaoğlan, A Akdemir
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):39-46
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Ketiyapin ile Birlikte Klasik Antipsikotik Kullanımına Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom: İki Olgu Sunumu
O Çalıyurt, U Zeren
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):47-50
ÖZET
TAM METİN
8. Deliryum Tablosuyla Gelen Bir Bruselloz Olgusu
N Cansel, HA Savaş, S Selek
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):51-54
ÖZET
TAM METİN
9. Çatışmalı Komorbid Bozukluklar ve İntrapsişik Çatışma
ME Ceylan, E Öztekin, E Kılınç
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(2):55-57
ÖZET
TAM METİN