Dergi Ara >>
Derleme
1. Uyku Bozuklukları
B Demir, S Mercan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(1):7-20
ÖZET
TAM METİN
2. Yeme Bozuklukları
F Maner
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(1):21-28
ÖZET
TAM METİN
3. Nitrik Oksit: Alkol Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığında Olası Yeni Bir Hedef
T Uzbay
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(1):29-40
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Kötü Genetik Miras: Klozapin Kullanımı Sırasında Miyokard Enfarktüsü
F Akdeniz, N Zorlu
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(1):41-46
ÖZET
TAM METİN
5. Ketiyapine Bağlı Depersonalizasyona İlişkin İki Olgu
ME Özen, H Herken, M Yumru, HA Savaş
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(1):47-50
ÖZET
TAM METİN
6. Erişkin Otizminin Şizofreniden Farkları
ME Ceylan, F Özgün, A Türkcan
Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP), 2007; 1(1):51-54
ÖZET
TAM METİN