Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Gündemi>> Yıl:1996; Cilt: 1; Sayı: 1
Araştırma
1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatrik Tanı Koydurucu Bir Ölçeğin (Prime-MD) Türkiye İçin Uyarlanması
A Çorapçıoğlu, E Köroğlu, B Ceyhun, O Doğan
Nöropsikiyatri Gündemi, 1996; 1(1):3-10
ÖZET
Olgu Sunumu
2. Bilateral Simetrik Striopallidodentat Kalsifikasyon: Bir Olgu Nedeniyle
GA Damlacık, K Kutluk, F İdiman, GG Yener
Nöropsikiyatri Gündemi, 1996; 1(1):11-13
ÖZET
Araştırma
3. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Otonomik Disfonksiyon
O Yazanel, V Yayla, B Işıkoğlu
Nöropsikiyatri Gündemi, 1996; 1(1):14-18
ÖZET
4. Epilepsi Hastalarının Normal Kişilere Göre Ruhsal Belirti Düzeyleri İle Stresle Başaçıkmaları Arasındaki İlişki
D Gidiş, S Karaca, O Demir, R Aşkın, H Herken, N İlhan
Nöropsikiyatri Gündemi, 1996; 1(1):19-21
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Tümör İçi Kanamaya Benzeyen Kapsüllü İntraserebral Hematom Olgusu
Z Gökçil, Z Odabaşı, T Gül, O Vural, M Yardım
Nöropsikiyatri Gündemi, 1996; 1(1):22-24
ÖZET
Derleme
6. İnsomni Tedavisinde Nonfarmakolojik Yaklaşımlar
MY Ağargün, H Kara
Nöropsikiyatri Gündemi, 1996; 1(1):25-28
ÖZET
Araştırma
7. Yapısal Bozukluğa Bağlı Olmayan Baş Ağrısı Hastalarının Klinik Ve Psikolojik Yönden Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
M Müftüoğlu, İF Dereboy, İ Kaplan, Ç Dereboy, H Yılmaz, E Turhan
Nöropsikiyatri Gündemi, 1996; 1(1):29-32
ÖZET