Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2010; Cilt: 17; Sayı: 1
Editörden
1. Prof.Dr. Atilla Turgay'ın Ardından
Yayın Kurulu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):3-4
TAM METİN
Araştırma
2. Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet, Yaş ve İçe Yönelim Türü Problem Davranışlar İle İlişkisi
DŞ Özen
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):5-12
ÖZET
TAM METİN
3. Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Birlikteliği ve Kontrol Gruplarının ÖÖG Bataryası İle Belirlenen Profilleri
S Turgut, G Erden, S Karakaş
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):13-26
ÖZET
TAM METİN
4. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 8-12 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
ÖŞ Üneri, S Turgut, P Öner, Ş Bodur, B Rezaki
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):27-32
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Ürolitiazis Tanısı ile Başvuran Bir Olguda Munchausen Sendromu
M Türkmen, B Baykara, Y Çağan, A Soylu, B Kasap, S Kavukçu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):33-38
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik
H Atak, F Çok
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):39-50
ÖZET
TAM METİN
7. Otistik Bozuklukta Yeni Tedavi Arayışları. Gastrointestinal Sistem
ŞG Şişmanlar, I Karakaya, ÖY Öç
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):51-58
ÖZET
TAM METİN
Görüş
8. Görüşler
F Öktem
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):59-59
TAM METİN