Dergi Ara >>
Editörden
1. Terör Karşısında Çocuklar
B. Gökler
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):67-68
Araştırma
2. Anne Babanın Psikolojik Durumları ile Çocukların Psikolojik Durumlarını Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki
Ö Öner, N Erol, P Öner, A Aysev
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):69-76
ÖZET
3. Ayrılık Kaygısı Bozukluğunda Bireysel ve Ailesel Etmenler
T Türkbay, T Söhmen
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):77-84
ÖZET
4. Çocukların Algıladığı Anne Baba Arasındaki Uyum, Anne Baba Tutumu ve Benlik Algısı Arasındaki İlişkiler
A Yılmaz
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):85-93
ÖZET
5. Otistik Bozuklukta EEG, BBT ve MRI İnceleme Sonuçları
Ö Yorbık, F Özdağ, T Söhmen
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):94-98
ÖZET
Derleme
6. Mesleki Kimlik Gelişimi
FÇ Çetin
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):99-104
ÖZET
Çeviri
7. Odaksal Tedavi Programı
G Harper (Çev. NP Fiş)
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):105-110
ÖZET
Görüş
8. Disiplinle Barışmak
F Öktem
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2001; 8(2):111-112