Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2012; Cilt: 50; Sayı: 3
Araştırma
1. Kişilik Özelliklerine Bağlı Olarak İnternet Kullanımının Bireylerin Sosyalleşmesine Etkisi
E Günay
Yeni Symposium, 2012; 50(3):123-133
ÖZET
TAM METİN
2. Kronik Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Anksiyete, Öfke ve Başa Çıkma Tutumlarının İncelenmesi
G Keskin, AB Gümüş
Yeni Symposium, 2012; 50(3):134-144
ÖZET
TAM METİN
3. Postpartum Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Değişkenler
AB Gümüş, G Keskin, N Alp, S Özyar, A Karsak
Yeni Symposium, 2012; 50(3):145-154
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Sodyum Valproata Cevap Veren Geç Başlangıçlı Bipolar Affektif Bozukluk ile Hipertansiyon İlişkisi: Bir Vak'a Sunumu
BE Cumurcu, R Karlıdağ, S Özdemir, IG Gül, E Öztoprak
Yeni Symposium, 2012; 50(3):155-159
ÖZET
TAM METİN
5. Tourette Bozukluğu ve Bipolar Affektif Bozukluk Birlikteliği ile İlgili Bir Olgu
Z Göker, ST Hezapçıoğlu, ST Kandil
Yeni Symposium, 2012; 50(3):160-163
ÖZET
TAM METİN
6. Topiramat Kullanımına Bağlı Psikotik Semptomlar Gelişen Bir Bipolar Bozukluk Vak'ası
CB Şengül, C Şengül
Yeni Symposium, 2012; 50(3):164-166
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Kronik ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda ve Ailelerinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Psikososyal Müdahalenin Önemi
M Oğuzhan, G Erden
Yeni Symposium, 2012; 50(3):167-179
ÖZET
TAM METİN