Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2008; Cilt: 46; Sayı: 3
Araştırma
1. Sivas İl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeyi
S Çetinkaya, S Arslan, N Nur, ÖF Demir, D Özdemir, H Sümer
Yeni Symposium, 2008; 46(3):99-103
ÖZET
TAM METİN
2. Akut Serebrovasküler Hastalık Sonrası Erken Dönemde Depresyon
G Benbir, E Gözükırmızı
Yeni Symposium, 2008; 46(3):104-108
ÖZET
TAM METİN
3. Âcilde Zehirlenme Olguları ve Özkıyım
Z Kekeç, A Sarı
Yeni Symposium, 2008; 46(3):109-121
ÖZET
TAM METİN
4. Bir Semt Polikliniğine Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvuran Emekli Bireylerde Gözlenen Depresif Belirtiler ve Sağlık Anlayışının İncelenmesi
H Can, Ş Soysal, K Yalçın, G Yılmaz
Yeni Symposium, 2008; 46(3):122-129
ÖZET
TAM METİN
5. Dikotik Dinleme Paradigması ile Beyin Asimetrisinin Elektrofizyolojik Değerlendirmesi
O Bayazıt, A Öniz, O Güntürkün, M Özgören
Yeni Symposium, 2008; 46(3):130-136
ÖZET
TAM METİN
6. R-R Interval Variability Analysis With Electromyography Detects Early Autonomic Neuropathy In Diabetic Children
N Turgut, S Karasalihoğlu, Y Küçükuğurluoğlu, K Balcı, G Ekuklu
Yeni Symposium, 2008; 46(3):137-142
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Psikokütanöz Hastalıklarda Psikoterapötik Destek: Bilişsel Davranışçı Teknikler
A Hasanoğlu, A İşçimen
Yeni Symposium, 2008; 46(3):143-153
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Komorbid Vajinismus ve Enjeksiyon Fobisi: Bir Vak’a Sunumu
D Gündoğar, A Koşar
Yeni Symposium, 2008; 46(3):154-156
ÖZET
TAM METİN