Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2009; Cilt: 11; Sayı: 2
Araştırma
1. Kısa Reaktif Psikoz ve Kısa Psikotik Bozukluk İlk Nöbet Tanısıyla Tedavi Edilmiş Hastaların Uzun Dönemdeki Gidiş ve Sonlanışı
MS Eröz, E Ozan, NE Beyhun, E Deveci, E Soyuçok
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(2):51-56
ÖZET
2. Alzheimer Hastalarının Davranışsal Belirtilerinin Bakımvericiler Üzerindeki Etkisi
AG Gönentür, V Topçuoğlu, PK Sayan, Ç Yazgan, EO Göktepe
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(2):57-61
ÖZET
3. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Bir Grup Kronik Böbrek Yetmezliği Tanılı Hastada Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri
DG Öyekçin, D Gülpek, L Mete
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(2):62-66
ÖZET
4. Postpartum Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
Y Kitiş, Z Karaçam
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(2):67-74
ÖZET
5. Çocuklardaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri ve Semptomları İle Tiroid Hormonları İlişkisi
MN Karakurt, S Akbaş, K Karabekiroğlu, B Bilgici, GN Taşdemir, S Baykal, A Şenses, Ö Böke
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(2):75-79
ÖZET
Derleme
6. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Genetik
BY Konuk, YI Taner, V Baltacı
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(2):80-84
ÖZET
Olgu Sunumu
7. Folie  Deux: Bir Olgu Sunumu
Ö Doğanavşargil, B Cinemre, Ş Şimşek, S Birsöz
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(2):85-88
ÖZET