Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2008; Cilt: 10; Sayı: 2
Araştırma
1. Yoksulluğun Ergenlerin Ruh Sağlığına Etkileri
E Özmen, D Özmen, PE Dündar, AÇ Çetinkaya, EO Taşkın
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(2):39-46
ÖZET
2. Major Depresyonlu Hastalarda Vitamin B12, Folat ve Homosistein Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
FÖ Orhan, MF Karaaslan, A Bayır, B Bahçeci, E Bağcıoğlu, HÇ Ekerbiçer
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(2):47-51
ÖZET
3. Otistik Bozukluğu Olan Çocuklarda TNF-Alfa Düzeyi
E Güney, E İşeri, A Atak, A Aral, Ş Bodur, Ş Şener
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(2):52-56
ÖZET
4. Hastane Başvurusu İntihar Girişimiyle Olan ve Olmayan Depresif Çocuk ve Ergenlerin Ayırt Edici Özellikleri
S Akbaş, Ö Böke, K Karabekiroglu, G Sarısoy, Ö Yorbık, AR Şahin
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(2):57-63
ÖZET
Derleme
5. Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk
B Burhanoğlu, S Burhanoğlu, A Akın, A Aysev
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(2):64-73
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Transseksüalizm ve Alkol Kullanımı: Üç Vaka
BA Sarı, K Açıkyürek, B Coşar, Z Arıkan
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(2):74-77
ÖZET