Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2006; Cilt: 8; Sayı: 3
Araştırma
1. Ergenlerde Sürekli Dikkat Performansı İle Anne Baba, Öğretmen ve Kendini Değerlendirme Ölçekleri Arasındaki Korelasyon
Ö Öner, B Öncü, S Canat, N Erol
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(3):131-135
ÖZET
2. Sertleşme Bozukluğu Olan Erkeklerde ve Eşlerinde Beden Algısı, Kişilik Özellikleri ve Cinsel Doyum
S Ercan, Z Gülçat, M Gülsün, H Aydın, F Özgen
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(3):136-144
ÖZET
3. Özgül Öğrenme Bozukluğu İle Binişik Psikiyatrik Bozukluklar
D Karaman, T Türkbay, A Cöngöloğlu, FS Gökçe
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(3):145-150
ÖZET
4. Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı
MN İlhan, S Özkan, FN Aksakal, S Aslan, E Durukan, I Maral
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(3):151-155
ÖZET
5. Depresyon İyileşirken Yeti Yitimi Nasıl Etkileniyor?
BE Cumurcu, FÇ Çelikel, İ Etikan, Ü Erkorkmaz
Türkiye'de Psikiyatri, 2006; 8(3):156-162
ÖZET