Dergi Ara >>
Derleme
1. Reboksetinin Yan Etkileri, Farmakokinetiği Ve Farmakodinamiği
M Gökbakan, Ü Tural
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(Ek 2):7-12
ÖZET
2. Reboksetin'in Etkinliği ve Tolerabilitesi
C Cerit, E Önder
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(Ek 2):13-15
ÖZET
3. Depresyon ve Noradrenerjik Sistem
C Cerit, E Önder
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(Ek 2):17-20
ÖZET
4. Dirençli Depresyonda Tedavi Stratejileri ve Reboksetin
İ Yaluğ, AÖ Polat
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(Ek 2):21-23
ÖZET
5. Reboksetinin Etki Mekanizması
İ Yaluğ
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(Ek 2):25-27
ÖZET
6. Yaşlılarda Antidepresan Kullanım Prensipleri ve Reboksetin
İ Yaluğ
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(Ek 2):29-31
ÖZET
7. Reboksetinin Depresyon Dışındaki Kullanım Alanları
E Tufan, Ü Tural
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2005; 13(Ek 2):33-37
ÖZET